WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM


Idź do treści

Muzyka

Sukcesy


Muzyka i Plastyka są dziedzinami sztuki, które stwarzają możliwości rozwoju każdemu uczniowi w wieku szkolnym. Praca z uczniem o specyficznych uzdolnieniach muzycznych lub plastycznych daje nauczycielom szczególną satysfakcję. Wysiłek i zaangażowanie w doskonalenie metod pracy z uczniem uzdolnionym, a czasem wybitnym, są wielokrotnie nagradzane i dają zauważalne efekty: znaczące miejsca w konkursach, wdzięczność uczniów i ich rodziców, docenianie pracy nauczyciela przez kolegów i władze oświatowe.


Praca z uczniem utalentowanym artystycznie nie może zamykać się tylko w ramach jednostek lekcyjnych, to także koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, wyjazdy, to wspólna radość z osiągniętego sukcesu artystycznego.

Jako nauczyciel przedmiotów artystycznych w gimnazjum staram się zainteresować uczniów przedmiotem, którego uczę, czyli muzyką i plastyką.

Czynię to poprzez przygotowanie uczniów gimnazjum do różnego rodzaju konkursów muzycznych i plastycznych i mobilizowanie moich podopiecznych do udziału w konkursowych zmaganiach.

Działania te przynoszą rezultaty, gdyż uczniowie startują w konkursach odnosząc sukcesy.

Oczywiście w konkursach muzycznych i plastycznych bardzo ważny jest talent ucznia, jego zdolności, tym niemniej dla nauczyciela przygotowanie młodych artystów stanowi duże wyzwanie.

Udział w konkursach artystycznych daje uczniom możliwość wykazania się uzdolnieniami, talentami, zainteresowaniami i wiedzą. Konkurs plastyczny stwarza uczniom możliwość zaprezentowania ich (często ukrytych) talentów. Dla mniej uzdolnionych jest okazją do publicznego zaprezentowania swoich prac plastycznych, spróbowania swoich możliwości i pokonania tremy. Każdemu uczestnikowi pozwala na obcowanie z tematyką konkursową, każdego rozwija i wzbogaca.

Osiągnięcia sprawiają radość i motywują do dalszej pracy, zwiększając u uczniów wiarę w siebie i w swoje możliwości, rozbudzają ambicję i chęć naśladowania innych. Atmosfera konkursowa to także integracja nauczycieli muzyki i plastyki z różnych szkół powiatu płockiego i regionu, którzy nie tylko wymieniają się doświadczeniem, ale lepiej się poznają i dzięki temu współpracują ze sobą.

Dzięki sukcesom artystycznym szkoła, w której pracuję, jest postrzegana jako placówka dbająca o wszechstronny rozwój uczniów i stwarzająca im możliwość tego rozwoju.

Udział moich uczniów w konkursach odgrywa także znaczącą rolę w aspekcie wychowawczym. Przystępując do zmagań konkursowych moi wychowankowie uczą się szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla kunsztu pracy innych, sztuka gasi w nich negatywne emocje, oraz pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną młodych ludzi. Wzajemna życzliwość, jedność w dochodzeniu do celu i dążenie do profesjonalizmu w tym co się robi, mają potem swoje przełożenie na codzienne życie. Uczniowie przez sam fakt obcowania z muzyką lub plastyką stają się lepsi, bardziej zdyscyplinowani, wyczuleni na fałsz. To taka dobra szkoła życia, gdzie poprzez muzykę lub plastykę moi artyści uczą się lojalności, sumienności, obowiązkowości i kultury zachowań. Obcowanie ze sztuką uczy moich wychowanków wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkrywać nowe umiejętności.

Promujemy nasze gimnazjum i przynosimy mu chlubę. Mam nadzieję, że tak będzie nadal.Opracował:

Janusz Słabkowski

Płock: grudzień, 2008 rok


Wykaz osiągnięć artystycznych uczniów

Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie

Rok szkolny
2008/2009Regionalny Konkurs Plastyczny

Jan Paweł II – wychowawca młodych

Gimnazjum nr.3 im. Jana Pawła II w Płocku

Urząd Miasta Płocka

Paulina Jankowska

I– miejsce

Rok szkolny
2007/2008


VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Tradycje Wielkanocne

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki


Paulina Jankowska

III – miejsce

2007/2008

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Chroniąc klimat, chronisz życie

Starostwo Powiatowe w Płocku


Paulina Jankowska

wyróżnienie

Rok szkolny
2006/2007


XIV Przegląd Pieśni Religijnej Zło dobrem Zwyciężaj – ODN w Płocku


Wyróżnienie:

zespół wokalny

2006/2007


VIII Międzygminny Festiwal Piosenki Religijnej – Publiczne Gimnazjum w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie, Urząd Gminy w RadzanowieKategoria soliści:

III - miejsce

Katarzyna Biernat

Kategoria zespoły:

III – miejsce

Zespół wokalny

2006/2007

Powiatowym Konkursie Plastyczny

O trwały rozwój ziemi płockiej

Starostwo Powiatowe w Płocku.


Paulina Misiak

I - miejsce


Rok szkolny
2005/2006


VII Międzygminny Festiwal Piosenki Religijnej – Publiczne Gimnazjum w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie, Urząd Gminy w Radzanowie


Kategoria soliści:

I - miejsce

Aleksandra Marszałek

II – miejsce

Katarzyna Biernat


2005/2006


XIII Przegląd Pieśni Religijnej Zło dobrem Zwyciężaj – ODN w Płocku


I - miejsce – kwartet wokalny

2005/2006


III Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej Nasza Ziemia, nasz zielony świat – Starostwo Powiatowe w Płocku

Kategoria soliści:

I- miejsce

Aleksandra Marszałek


2004/2005


IV Festiwal Piosenki Rozmaitej – Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie


Kategoria: soliści:

III - miejsce

Aleksandra Marszalek2004/2005


VI Międzygminny Festiwal Piosenki Religijnej – Publiczne Gimnazjum w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie, Urząd Gminy w Radzanowie


Kategoria soliści:

I - miejsce

Aleksandra Marszałek


2004/2005

II Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej Nasza Ziemia, nasz zielony świat – Starostwo Powiatowe w Płocku


Kategoria soliści:

I- miejsce

Aleksandra Marszałek


2003/2004

III Festiwal Piosenki Rozmaitej – Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie

Kategoria: soliści:

II- miejsce

Aleksandra Marszałek

2003/2004


V Międzygminny Festiwal Piosenki Religijnej – Publiczne Gimnazjum w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie, Urząd Gminy w Radzanowie


Kategoria soliści:

II - miejsce

Aleksandra Marszałek

2003/2004


Konkurs Wiedzy o Stanisławie Moniuszce – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku,

Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana w Płocku


Wyróżnienie:

Joanna Szpalerska
Strona główna | Rekrutacja | Sekretariat | Dla rodzica | Dla ucznia | Patron | Konkursy | Projekty | O szkole | Galeria | Sport | Sukcesy | Hades | Mapa witryny


Podmenu:

  • BRD
  • Muzyka

Powrót do treści | Wróć do menu głównego